Hiện nay đang nổi với những đơn vị chỉ quay 1 máy quay. Chất lượng tốt, hình ảnh vẫn ổn. Tuy nhiên, hình thức này hạn chế các cảnh quay. Hầu như các cảnh quay không đa dạng.
Một số đơn vị thì quay...