PDA

View Full Version : onOne Perfect Photo Suite - Một bộ công cụ quá...duhocbluesea
04-16-2015, 04:26 AM
onOne Perfect Photo Suite - Một bộ công cụ quá nổi tiếng, tích hợp nhiều tính năng chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp, nay đã có bản 9.5.0.1640.
onOne Perfect Photo Suite 9.5.0.1640 Premium Edition Win/Mac – XFORCE, gồm:
- PERFECT EFFECTS 9.5
- PERFECT RESIZE 9.5
- PERFECT LAYERS 9.5
- PERFECT ENHANCE 9.5
- PERFECT BROWSE 9.5
- PERFECT B&W 9.5
- PERFECT PORTRAIT 9.5
Link trang chủ: http://www.on1.com/products/suite9/
Link download:
WIN: http://www.fshare.vn/file/WXRRATZA3B1Y
MAC: Uploading...
Password: fb/utut.tv
http://graph.facebook.com/1061597943870200/picture