PDA

View Full Version : [Plug-ins] Imagenomic Plug-in Suite cho Adobe...seoadong
06-25-2015, 10:38 PM
[Plug-ins] Imagenomic Plug-in Suite cho Adobe Photoshop và Lightroom (06.2015) - Key đầy đủ nha cả nhà.
Bộ này bao gồm:
- Imagenomic Professional Plugin Suite cho Adobe Photoshop và Photoshop Elements Build 1411
- Imagenomic RealGrain cho Adobe Photoshop và Photoshop Elements 2.0.1 Build 2013
- Imagenomic Noiseware cho Adobe Photoshop và Photoshop Elements 5.0.3 Build 5032
- Imagenomic Portraiture cho Adobe Photoshop và Photoshop Elements 2.3.4 Build 2342
- Imagenomic Portraiture 2.3.4 build 2343 cho Adobe Lightroom
Chạy tốt trên Adobe Photoshop CS4/CS5/CS6/CC/CC 2014/CC 2015 hay Elements 8/9/10/11/12/13 và Lightroom 2/3/4/5
Link: http://www.fshare.vn/file/RPYDQD9YU1A3
Pass: facebook.com/utut.tv
http://graph.facebook.com/1105367876159873/picture