PDA

View Full Version : [Software] Dạo gần đây nhiều bạn cứ ib và sms...lesuongqm
07-25-2015, 10:14 PM
[Software] Dạo gần đây nhiều bạn cứ ib và sms yêu cầu up LR5, nay ad up lên bản 5.7.1 đã kèm thuốc cho bạn nào còn xài 32bit.
Link: http://www.fshare.vn/file/BXHC1UXSX26G
Pass: facebook.com/utut.tv
http://graph.facebook.com/1123847177645276/picture