PDA

View Full Version : [eBook] BP4U - Kimberly Reid Family & Children...bestbanker0301
11-03-2015, 04:07 AM
[eBook] BP4U - Kimberly Reid Family & Children Guide {Intermediate}
Sách gồm 55-trang hướng dẫn chụp gia đình và trẻ em ở các độ tuổi khác nhau. Sản phẩm này cũng bao gồm 35 posing cards giúp bạn có thể nắm các nguyên tắc cơ bản để hành nghề.
Sách bao gồm các chủ đề:
- Làm thế nào tạo dáng cho ảnh gia đình
- Làm thế nào để làm cho họ thư giãn
- Làm thế nào để nói chuyện với cha mẹ ngay cả khi họ vụng về
- Làm thế nào để sử dụng đạo cụ khác nhau với trẻ em
- Làm thế nào để tìm địa điểm tốt nhất
- Kỹ thuật Camera / Lighting / Chỉnh sửa
---------------------
Link: http://www.fshare.vn/file/TY37IPQC6MBE
Pass: facebook.com/utut.tv
http://graph.facebook.com/1179751585388168/picture