PDA

View Full Version : [Ebook] Giáo trình AIthuy7hi0o1
12-16-2015, 03:00 PM
Đây là giáo trình đơn giản giúp bạn tiếp cận và tự học AI nhanh.
Hướng dẫn Adobe Illustrator gồm: Video, các file mẫu....
http://farm6.staticflickr.com/5643/23410656809_962f11bfb1_o.png

Link tải:
http://www.fshare.vn/file/YWCRJ2GSFFLF