PDA

View Full Version : [PNG] 40 Snow Photo Overlays • 40 ảnh overlays...pizzabon2015
12-15-2015, 08:41 PM
[PNG] 40 Snow Photo Overlays
• 40 ảnh overlays chất lượng cao (3500x2500 @300dpi jpeg)
• Dễ dàng để áp dụng (file hướng dẫn bên trong)
• Sử dụng với bất kỳ phần mềm nào sử dụng layers như: Photoshop, Photoshop Elements, Paint Shop Pro, ...)
-------------------------
Link: http://goo.gl/3ytQE6
Pass: facebook.com/utut.tv
http://graph.facebook.com/1201698243193502/picture

seotute
12-15-2015, 09:21 PM
Xin cám ơn AD

hoangsinh8899
12-16-2015, 01:56 AM
Thanks bác

hoangsinh8899
12-16-2015, 01:59 AM
cảm ơn a ^^

hoangsinh8899
12-16-2015, 04:58 AM
Zac Nguyễn Xiao Ta

yeuthammy
12-16-2015, 04:41 PM
Thanks ạ

yeuthammy
12-22-2015, 04:58 PM
sao mà em tải khong duoc zậy nà???

yeuthammy
12-25-2015, 04:26 AM
Huy Thái

sunflowntruong
12-26-2015, 09:45 PM
sao hok down dc vậy bác ..:-/