PDA

View Full Version : [Overlay] Làm tiếp 1 bộ cánh hồng rơi nào......vip-yte
12-30-2015, 05:49 PM
[Overlay] Làm tiếp 1 bộ cánh hồng rơi nào... Falling petals photoshop overlays
- 30 files PNG
- Nền trong suốt
- Kích thước gồm 10 file - 45x35cm, 20 file - 9x9 cm
- Độ phân giải 300dpi
-------------------------
Link: http://goo.gl/unfxuF
Pass: facebook.com/utut.tv
http://graph.facebook.com/1211324702230856/picture

chuyenvienbds
12-30-2015, 05:51 PM
đã nữa a ơi :3

0964059802
12-30-2015, 05:55 PM
Quá tuyệt!! :'( :'(

0964059802
12-30-2015, 06:01 PM
(y)

0964059802
12-30-2015, 06:19 PM
Like

maychieuvietnam
12-30-2015, 06:23 PM
:v thanks ad :V

maychieuvietnam
12-30-2015, 06:23 PM
đặt gạch đã

hoatienthanh123
12-30-2015, 06:23 PM
:v thanks ad :V

hoatienthanh123
12-30-2015, 06:23 PM
đặt gạch đã

hoatienthanh123
12-30-2015, 07:00 PM
Hùng Hoa

thamtuuudam
12-30-2015, 07:00 PM
Hùng Hoa

mehattieu
12-30-2015, 07:09 PM
Em down các overlay của page về, giảin nén bình thường nhưng khi vào pts thì nó bảo không phải dạng file có thể mở được T.T

mehattieu
12-30-2015, 07:09 PM
tks bác

thamtuuudam
12-30-2015, 07:09 PM
Em down các overlay của page về, giảin nén bình thường nhưng khi vào pts thì nó bảo không phải dạng file có thể mở được T.T

thamtuuudam
12-30-2015, 07:09 PM
tks bác

c957116
12-30-2015, 07:13 PM
Cảm ơn a :3

thanhvan
12-30-2015, 07:13 PM
Cảm ơn a :3

c957116
12-30-2015, 07:52 PM
Xin góp cái like!

thanhvan
12-30-2015, 07:52 PM
Xin góp cái like!

artdeco113
12-30-2015, 09:20 PM
(Y)

c957116
12-30-2015, 09:20 PM
(Y)

artdeco113
12-30-2015, 09:54 PM
Tks bác\

thuy7hi0o1
12-30-2015, 09:54 PM
Tks bác\

artdeco113
12-31-2015, 02:47 AM
cám ơn ad

mr tũn
12-31-2015, 02:47 AM
cám ơn ad

npd.fpt
12-31-2015, 03:45 AM
Duc Ngoc Do

thamtuuudam
12-31-2015, 04:11 AM
cảm ơn bác, em tìm cái này lâu lắm r :( thương quá ạ :>

npd.fpt
12-31-2015, 04:11 AM
cảm ơn bác, em tìm cái này lâu lắm r :( thương quá ạ :>

nhanbac
12-31-2015, 06:59 AM
thanks pro

davidper
12-31-2015, 07:02 PM
@tóc thắt

ideptrai
01-01-2016, 03:08 AM
Ao Cuoi Huy Cuong

ideptrai
01-01-2016, 06:06 AM
Thanks !!