PDA

View Full Version : [Preset] Bộ màu Soft Pastel Lightroom Presets...muadongvinhcuu
01-26-2016, 10:30 PM
[Preset] Bộ màu Soft Pastel Lightroom Presets
- Bộ này gồm 10 màu nhẹ nhàn tình cảm.
- Chạy tốt trên Lr 6 và CC
- Áp dụng cho ảnh JPEGs
- Dùng trên cả PC và MAC
-----------------------
Link: http://goo.gl/sJvXmV
Pass: facebook.com/utut.tv
http://graph.facebook.com/1228127147217278/picture

vip-yte
01-26-2016, 10:33 PM
Huỳnh Ngọc